Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Akademia Korzyści PPK
Oszczędzaj i wygrywaj podwójnie!

Dzięki Pracowniczym Planom Kapitałowym budujesz swoje prywatne oszczędności na przyszłość. A teraz, biorąc udział w Akademii Korzyści PPK, dowiesz się więcej o zasadach i korzyściach programu PPK. Dodatkowo możesz wygrać atrakcyjne nagrody pieniężne.
Pula nagród to ponad 1 000 000 zł.
Nie czekaj, odpowiadaj na pytania, korzystaj!

Weź udział w Akademii
Ponad 1 000 000zł w puli nagród!

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Na oszczędności w PPK składają się: pracownik, pracodawca i państwo. Przystępując do PPK, budujesz swoje oszczędności na przyszłość, ale w razie potrzeby masz do nich dostęp w każdej chwili.

Jeśli zrezygnowałeś z PPK możesz zapisać się do programu w każdej chwili. Możesz też poczekać na ponowny autozapis, który odbędzie się do końca marca 2023 r. i obejmie pracowników, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK. W obu przypadkach możesz wziąć udział w Akademii Korzyści PPK już teraz!

Dowiedz się więcej o PPK

Nagrody

6 x 100 000 zł
24 x 10 000 zł
96 x 1 000 zł
640 x 100 zł

Zasady

Jesteś uczestnikiem PPK? Weź udział w Akademii

Jeśli nie jesteś w PPK, przystąp do programu teraz lub poczekaj na autozapis. W marcu 2023 r. obejmie on pracowników, którzy wcześniej zrezygnowali z uczestnictwa.

Zarejestruj się w Akademii Korzyści PPK

Tylko kilka prostych kroków dzieli Cię od szansy zdobycia nagród. Za zarejestrowanie się do Akademii otrzymasz pierwszy los.

Rozwiązuj quizy i zbieraj losy

Każdy los to szansa na wygraną. Jak je zdobyć? Weź udział w quizach, odpowiedz na pytania Akademii Korzyści PPK. Każda prawidłowa odpowiedź to również szansa na wygranie nagrody niespodzianki.

Wygrywaj nagrody pieniężne

Zbieraj losy i sprawdzaj, czy wygrałeś. Zdobywaj nagrody natychmiastowe, które możesz wygrać w trakcie quizu, oraz nagrody główne, przyznawane podczas comiesięcznych losowań.

Regulamin Akademii Korzyści PPK

Termin dokonania rejestracji oraz zbierania Losów w Akademii:
od dnia 16.01 do 30.09.2023 roku.
Loteria przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat.

Kalendarium losowań

12 kwietnia 2023

pierwsze losowanie

Transmisja na żywo ze studia

Wyniki losowania 12.04.2023 , godz. 12:00
Zwycięzcy zostaną poinformowani
o wygranej drogą elektroniczną.

17 maja 2023

drugie losowanie

Transmisja na żywo ze studia

Wyniki losowania 17.05.2023 , godz. 12:00
Zwycięzcy zostaną poinformowani
o wygranej drogą elektroniczną.

21 czerwca 2023

trzecie losowanie

Transmisja na żywo ze studia

Wyniki losowania 21.06.2023 , godz. 12:00
Zwycięzcy zostaną poinformowani
o wygranej drogą elektroniczną.

26 lipca 2023

czwarte losowanie

Transmisja na żywo ze studia

Wyniki losowania 26.07.2023 , godz. 12:00
Zwycięzcy zostaną poinformowani
o wygranej drogą elektroniczną.

30 sierpnia 2023

piąte losowanie

Transmisja na żywo ze studia

Wyniki losowania 30.08.2023 , godz. 12:00
Zwycięzcy zostaną poinformowani
o wygranej drogą elektroniczną.

4 października 2023

szóste losowanie

Transmisja na żywo ze studia

Wyniki losowania 04.10.2023 , godz. 12:00
Zwycięzcy zostaną poinformowani
o wygranej drogą elektroniczną.

12 kwietnia 2023

pierwsze losowanie

Transmisja na żywo ze studia

Wyniki losowania 12.04.2023 , godz.
Zwycięzcy zostaną poinformowani
o wygranej drogą elektroniczną.

17 maja 2023

drugie losowanie

Transmisja na żywo ze studia

Wyniki losowania 17.05.2023 , godz.
Zwycięzcy zostaną poinformowani
o wygranej drogą elektroniczną.

21 czerwca 2023

trzecie losowanie

Transmisja na żywo ze studia

Wyniki losowania 21.06.2023 , godz.
Zwycięzcy zostaną poinformowani
o wygranej drogą elektroniczną.

26 lipca 2023

czwarte losowanie

Transmisja na żywo ze studia

Wyniki losowania 26.07.2023 , godz.
Zwycięzcy zostaną poinformowani
o wygranej drogą elektroniczną.

30 sierpnia 2023

piąte losowanie

Transmisja na żywo ze studia

Wyniki losowania 30.08.2023 , godz.
Zwycięzcy zostaną poinformowani
o wygranej drogą elektroniczną.

4 października 2023

szóste losowanie

Transmisja na żywo ze studia

Wyniki losowania 04.10.2023 , godz.
Zwycięzcy zostaną poinformowani
o wygranej drogą elektroniczną.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może wziąć udział w loterii?

Uczestnikiem loterii może być każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz jest uczestnikiem PPK lub będzie uczestnikiem PPK najpóźniej w chwili pierwszego losowania nagród, w którym weźmie udział.

Kto nie może wziąć udziału w loterii?

W loterii nie mogą uczestniczyć oraz otrzymać nagród osoby, które najpóźniej od chwili pierwszego Losowania, w którym wezmą udział, do końca czasu trwania loterii będą miały złożoną skuteczną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (zgodnie z przepisami Ustawy o PPK). Nie mogą uczestniczyć w loterii również pracownicy: Organizatora, PFR S.A., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, PFR Ventures Sp z o.o., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, PFR Nieruchomości S.A., ul. Kazimierza Brokla 2, 00-032 Warszawa, PFR Operacje Sp. z o.o., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, PFR Portal PPK Sp. z o. o., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, PFR TFI S.A., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa oraz osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z pracownikami ww. podmiotów, ani członkowie najbliższej rodziny pracowników ww. podmiotów. Członkami najbliższej rodziny pracownika, w rozumieniu regulaminu loterii, są: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, małżonkowie i zstępni rodzeństwa, rodzice lub rodzeństwo małżonków lub osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem. Pracownikiem, w rozumieniu niniejszego regulaminu loterii, jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Z udziału w loterii wyłączone zostają również osoby zasiadające w organach zarządczych oraz nadzorczych podmiotów wymienionych powyżej oraz osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z tymi osobami, jak również członkowie ich najbliższej rodziny.

Chciałbym/-ałabym wziąć udział w loterii. Co należy zrobić?

Aby przystąpić do loterii należy:

  • w terminie od godz. 00:00:00 dnia 16.01.2023 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.09.2023 r. dokonać na stronie https://www.mojeppk.pl/konkurs zgłoszenia udziału w loterii wypełniając formularz rejestracyjny,

  • zatwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w przesłany, drogą mailową, link aktywacyjny,

  • posiadać status Uczestnika PPK najpóźniej w chwili pierwszego losowania, w którym uczestnik weźmie udział.

Jak sprawdzić, czy jestem uczestnikiem PPK?

W celu sprawdzenia, czy jesteś uczestnikiem PPK, powinieneś zgłosić się do swojego pracodawcy. 

Zapytaj bezpośrednio w dziale kadr i płac, czy pracodawca zawarł w Twoim imieniu i na Twoją rzecz umowę o prowadzenie PPK (zapisał Cię do PPK).

W dokumencie RMUA, który otrzymujesz od swojego pracodawcy, możesz także sprawdzić, czy pracodawca nalicza dla Ciebie wpłaty do PPK. W dokumencie tym płatnik składek (czyli pracodawca) wskazuje między innymi kwotę finansowanej dla pracownika wpłaty do PPK.

Jak zostać uczestnikiem PPK?

Osoby w wieku 18-55 lat są zapisywane do programu automatycznie, o ile nie złożą deklaracji o rezygnacji. 

Co 4 lata pracodawca jest zobowiązany do powtórzenia autozapisu i zapisania wszystkich osób w wieku 18-55 lat, które złożyły deklarację o rezygnacji, o ile nie złożą jej ponownie. Najbliższy autozapis odbywa się w marcu 2023 r. 

Nie trzeba jednak czekać na autozapis, by przystąpić do programu po złożeniu deklaracji o rezygnacji. Wystarczy jeden wniosek (wniosek osoby zatrudnionej o dokonywanie wpłat do PPK), złożony pracodawcy - można go znaleźć tutaj: https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/docx/wz-r-4---Wniosek-o-dokonywanie-wp-at-do-PPK.docx

Osoby w wieku 55-70 lat przystępują do programu na własny wniosek (wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK), złożony pracodawcy. Można go znaleźć tutaj: https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/docx/wz-r-5---Wniosek-o-zawarcie-umowy-o-prowadzenie-PPK.docx

Czy mogę zgłosić do loterii kogoś innego - członka rodziny/znajomego?

Nie. Do loterii należy zgłosić się osobiście.

Jak mogę odwołać udzielone zgody na udział w loterii?

W celu odwołania wyrażonych zgód, należy przesłać taką prośbę w wiadomości e-mail na adres: lub zadzwonić na infolinię loteryjną: +48 58 573 12 21 w godz. od 10:00 do 16:00.

Ile razy mogę dokonać zgłoszenia w loterii?

Zgłoszenia w loterii można dokonać wyłącznie raz.

Czym są aktywności w loterii?

Są to zadania, które można wykonać w celu poszerzenia wiedzy na temat PPK oraz zwiększenia szans na wygraną - za prawidłowe wykonanie aktywności otrzymuje się dodatkowe losy. Do Aktywności należą - Quiz z Pytaniami, Pytania Niespodzianki, Ankieta, polecanie loterii za pomocą linku polecającego. Aktywności są dostępne dla osób, które dokonały zgłoszenia do loterii, po zalogowaniu się na swoje konto Akademii PPK.

Za jakie aktywności otrzymam losy?

Losy można uzyskać za następujące czynności: 

  • jeden los za rejestrację w loterii,

  • jeden los za poprawną odpowiedź na pytanie z Quizu,

  • jeden los za wypełnienie ankiety,

  • maksymalnie 10 losów za skuteczne polecenie loterii (jeden los za jedną osobę, która przystąpiła do loterii z wysłanego przez Ciebie linku polecającego),

  • jeden los w przypadku rejestracji z otrzymanego linku polecającego,

  • trzy losy za poprawną odpowiedź na pytanie niespodziankę.